Hållbar utbildning för livet.

Mindfulness och ledarskap

Med Mindfulness som förhållningssätt och verktyg kan vi ge oanade möjligheter för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap, fördjupa dig i dina kunskaper om dig själv och uppnå din fulla potential.

Som ledare har du förmodligen en vardag som ibland är komplex med stressande situationer utöver det vanliga och kraven och förväntningarna på dig och din prestation är många.

I vår ledarskapsutbildning har vi Mindfulness – medveten närvaro som grund. Genom en ökad medvetenhet uppstår ett antal positiva effekter, band annat; ökat fokus, högre produktivitet, ökad koncentrationsförmåga och bättre kontakt med din intuition.
Dessa effekter av Mindfulnessträning är baserat på de senaste årens forskning om hjärnan.

Fler positiva effekter av att använda Mindfulness i ditt ledarskap:

  • Större öppenhet till förändringar
  • Bättre stresstålighet
  • Ökad medvetenhet om interaktionen med andra och egen påverkan på andra
  • Bli en bättre beslutsfattare
  • Kommunicera med dina medarbetare på ett tydligare sätt och bättre kunna lyssna på deras behov

Kursen innehåller; föreläsningar, coaching i grupp, guidade fokusövningar, förstudie och utvärdering.
Vi önskar grupper med 6 – 12 deltagare.

8 tillfällen à 90 min + 3 tillfällen med individuell coaching à 50 min. 9 975 kr per deltagare. Kursmaterial ingår.

Alla priser är exklusive moms.

Vill du veta mer?

Fyll i intresseformuläret nedan så kontaktar vi dig!