Hållbar utbildning för livet.

Forskning om Mindfulness

NÅGRA AV DE EFFEKTER AV MINDFULNESSTRÄNING SOM KAN ANSES VARA BEVISADE AV FORSKNING:

  • Ökad förmåga att fokusera
  • Bättre sömn
  • Mindre upplevd stress
  • Ökad förmåga att lyssna
  • Mindre upplevd oro
  • Ökad empati
  • Bättre immunförsvar
  • Ökad inlärningsförmåga

MINDFULNESS KAN BROMSA VÅRT ÅLDRANDE

Elizabeth Blackburn, Nobelpristagare 2009 för upptäckten av Telomerer, ändarna på kromosomerna och deras roll i vårt åldrande, är medförfattare till en artikel där man tittat på Mindfulnessträning och dess effekter. Enligt preliminära fynd verkar det som att Mindfulnessträning minskar slitaget på kromosomändorna och därmed kanske bromsar vårt åldrande.

LYCKLIG OCH FOKUSERAD

I en studie av professor Daniel Gilbert från Harvard, undersöktes hur lyckliga vi känner oss i vårt dagliga liv, timme för timme. Detta genom att skicka ut sms till deltagarna som de svarade på. Man frågade samtidigt vad de hade för sig och upptäckte att deltagare som svarade att de var distraherade av olika tankar för tillfället, var avsevärt mer olyckliga än de som var fokuserade på en uppgift. Forskare har också upptäckt att vår förmåga att fokusera är avsevärt viktigare än IQ för vår akademiska framgång.

FOKUS

Genom träning i Mindfulness övar du upp din förmåga att sålla ut distraktioner – att kunna fokusera. I ett experiment i USA visade forskare att endast tjugo minuters fokusträning i fyra dagar gav förbättringar på en rad kognitiva tester. Särskilt så blev deltagarna bättre på uppgifter med tidsbegränsning – något som är relevant för alla oss som har deadlines i våra jobb eller i våra studier.

LYCKA

En studie baserad på programmet Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) visade att hjärnaktiviteten hos deltagarna försköts från de områden i pannloben som är aktiva vid stress, oro och nedstämdhet till områden som reglerar lugn, glädje och nyfikenhet.

Vill du veta mer? Fyll i intresseformuläret nedan så kontaktar vi dig!